TBT uddannelse

Traumebevidst tilgang

Det anslås at op mod halvdelen af alle danskere på et tidspunkt i livet bliver udsat for så voldsomme oplevelser, at de kan udvikle traumereaktioner. Der er derfor en vis sandsynlighed for, at fysiske eller psykiske problemer har baggrund i et traume – især blandt socialt udsatte, hvor andelen af borgere som bærer på et eller flere traumer er høj.

I Danmark har Traumebevidst tilgang (TBT) indtil videre primært været brugt i psykiatrien, men at arbejde med en traumebevidst tilgang giver god mening i mange andre borgernære tilbud som:

 • Kommuner
 • Fængsler
 • Sundhedsvæsen
 • Socialforvaltninger
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Specialskoler
 • Bosteder
 • Misbrugsbehandling
 • Krisecentre m.fl.

For den enkelte borger/patient har det stor betydning at blive mødt af ansatte, der kender til traumebevidst tilgang og derfor har en forståelse for uhensigtsmæssig adfærd og coping, og ved hvordan dette skal håndteres. Det kan fx betyde at den enkelte:

 • Undgår at blive retraumatiseret
 • Har mulighed for at indgå i en effektiv social indsats og/eller behandling
 • Oplever mindre tendens til angst og depression
 • Kan øge sin arbejdsfunktion

Taumebevidst tilgang uddannelse og kurser

Traumebevidst tilgang er ikke en behandlingsform, men en strukturel metode, hvor det anerkendes at tidligere traumatiske oplevelser kan værende udslagsgivende ift. nuværende problemstillinger. Man kan altså ikke som sådan få en blive uddannet i traumebevidst tilgang, men ved hjælp af viden om traumer og traumereaktioner kan man lære at håndtere den traumatiserede mere  hensigtsmæssigt, til gavn for både den enkelte, den ansatte og deres medarbejdere. 


Vores kursuscenter

I vores kursuscenter kan du se mere om hvilke foredrag,  kurser og traumebevidst tilgang uddannelse, vi tilbyder.
Både ude i din organisation og som online læring. Underviserne på vores kurser har alle stor erfaring fra arbejde med socialt udsatte borgere og personer med traumereaktioner i klinisk praksis, og har dertil erfaring med undervisning og supervision på området.

Speciallæge i psykiatri Cæcilie Böck Buhmann har bl.a. undervist om TBT på psykiatriens sengeafsnit, en række ambulante specialafsnit og F-ACT teams, for personale på herberg, bosteder og krisecentre, specialskoler og tilbud til børn & unge samt personale, der arbejder med psykisk sårbare på fødeafsnit og i tandplejen. Cæcilie har selv implementeret TBT på døgnafsnit i psykiatrien og har således praksiserfaring på området.

Cæcilie er forfatter til bogen “Traumer i psykiatrien”, som er tænkt om en praktisk vejledning i at arbejde traumebevidst og kan bruges i såvel behandlingspsykiatri som i andre borgernære tilbud.

Spørgsmål til alle kurser kan ske på: kurser@traumeklinikken.dk 

Bog om Traumer i psykiatrien

Bogen henvender sig til tværfagligt personale i almenpsykiatrien og er tænkt som en inspirationskilde og vejledning, der kan hjælpe personalet til en mere traumebevidst tilgang til deres patienter. Det gør den uden at stille krav til psykoterapeutiske kompetencer eller en egentlig traumefokuseret behandleruddannelse.