Hvad er TBT?

TBT (Traumebevidst Tilgang) er en metode anvendt i sundheds- og socialsektoren for at støtte personer, der har oplevet traumer. Denne tilgang er ikke en specifik behandlingsmetode, men en organisatorisk metode, hvor alle medarbejdere og ledelsen har en forståelse for, hvad traumereaktioner er og hvordan de kan påvirke både individet, grupper, organisationer og samfundet.

Metoden har vist sig at være meget effektiv og er blevet anvendt med succes i udlandet for at reducere vold, drab og tvang i blandt andet psykiatrien og fængsler, samt for at støtte sårbare borgere og klienter i social- og sundhedssektoren. Også i Danmark er der gode erfaringer med metoden, hvor forsøg har vist, at den har ført til større medarbejdertilfredshed og bedre resultater.

TBT er en bredt anvendelig metode, der kan bruges i forskellige sammenhænge, såsom kommuner, socialforvaltninger, psykiatrien, sundhedsvæsenet, fængsler mv. For at implementere metoden kræves kun en introduktion til, hvad traumer er og hvordan de kan håndteres. 

Ved at anvende en traumebevidst tilgang sikres det, at personer, der har oplevet traumer, bliver mødt med forståelse og empati, og at de får den støtte, de har brug for i deres recovery og rehabilitering. På denne måde kan TBT bidrage til at styrke den sociale indsats og derigennem også borgernes velvære.

Du kan læse mere om traumebevidst tilgang her.