Kompetencecenter for Traumer

Første skridt i retning af et traumebevidst samfund!

Kompetencecenter for Traumer skal de næste tre år sammen med Socialt Udviklingscenter (SUS) og Landsforeningen Spor stå for Kompetenceudviklingen om traumebevidst tilgang (TBT) i tre kommuner som led i Social- og Boligstyrelsens modningsprojekt af kommunalt arbejde med TBT for voksne i sociale indsatser, der vil blive evalueret af VIVE.

At arbejde traumebevidst betyder, at man i alle dele af organisationen er bevidst om traumers betydning for et menneskes følelser, handlinger og udfordringer, genkender typiske tegn på traumatisering, kan respondere hensigtsmæssigt i mødet med en borger eller en kollega, som har traumer, og aktivt søger at forebygge traumereaktioner.

Modningsprojektet er betydningsfuldt fordi det:
– Er første skridt i retning af et traumebevidst samfund, som Skotland.
– Skaber mulighed for at evaluere TBT, så vi får dokumenteret erfaringerne. Fx. kan TBT bidrage til færre arbejdsskader, mindre magtanvendelse og større borger- og medarbejdertrivsel?
– Giver mulighed for tværsektorielt samarbejde mellem social-, psykolog-,
sundhedsfaglige kompetencer, erfaringseksperter og proceskompetencer fra flere sektorer.
Vi drømmer om, at fremtiden byder på et samfund, hvor man i alle sektorer, hvor der er borgerkontakt, arbejder traumebevidst og ser her indsatsen i Skotland som en stor inspiration.

Vi vil gerne invitere jer med på rejsen. Start med at fortælle os, hvis du kender andre der arbejder med at indføre en traumebevidst tilgang i deres organisation.
Del alle gode ideer og ressourcer, så vi sammen kan blive klogere på TBT og borgerinvolvering, når der er traumer med i bagagen.

VI TILBYDER

Vi arbejder for at udbrede viden om traumer og traumereaktioner
og afhjælper følgerne af traumatisering for enkeltpersoner og i organisationer.

Besøg vores kursuscenter og se vores nye gratis videoer om TBT- Traumebevidst tilgang

Tilmeld dig Kompetencecenter for Traumers nyhedsbrev og få viden om traumer og info om vores nyeste tilbud