KURSUSCENTER

Gratis: Introduktion til Traumebevidst tilgang (TBT)

Se tre videoer om TBT og få en fornemmelse af, hvad det vil sige at arbejde med en traumebevidst tilgang:
1. Definition og grundprincipperne i TBT  2. PTSD – en traumereaktion 3. Hyppige komplikationer til traumereaktioner

Du kan fx afspille videoene i forlængelse af hinanden som inspiration til et personalemøde eller temadag i din organisation. Indholdet er optaget til en workshop afholdt for personale, der arbejder med børn og unge. Kontakt os, hvis du vil høre mere om TBT i netop din organisation.

Foredrag, kurser og uddannelse:

Få kurser ud i din organisation - eller tag dem her så siden som online læring

Online kurser er til dig som gerne vil opkvalificere din viden uafhængigt at tid og sted. Det er også tiltænkt de organisationer som fx sidder spredt over flere adresser, og derfor har svært ved at afholde en fælles kursusdag. Kurser og forløb ude i din organisation bliver altid tilpasset jeres målgruppe og behov og afholdes ved forespørgsel.

Traumebevidst tilgang (TBT)

Indhold:
På vores kurser hjælper vi organisationer med at arbejde traumebevidst gennem evidensbaseret viden om traumer og traumereaktioner, en indføring i principperne bag traumebevidst tilgang, og forslag til konkrete interventioner.
Kontakt: kurser@kctraumer og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din organisation med et målrettet kursus

Online format:
1-dags online kursus med ca.3 timers undervisning.

Målgruppe:
Alle fagprofessionelle med direkte borgerkontakt

Pris:
996 kr. + moms

Indhold:
Kurset vil sætte deltagerne i stand til at identificere en række traumereaktioner som fx kompleks PTSD og dissociation.
For deltagere med læge- eller psykologfaglig baggrund, der arbejder med diagnostik af psykisk sygdom, vil kurset tillige give deltageren et skarpt øje for diagnostikken på en måde der kan indføres direkte i klinisk praksis.

Online format:
1-dags online kursus med ca.3 timers undervisning.

Forudsætninger:
Kendskab til grundlæggende psykiatrisk diagnostik og psykopatologi

Pris:
996 kr. + moms

KAT

Indhold:
Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi er en af de terapiformer, til behandling af PTSD, som der er mest evidens for effekten af. Ifølge gældende internationale retningslinjer, bør PTSD-behandling indeholde eksponering for traumerne. Det kræver øvelse, men uddannelsen giver dig de rette værktøjer.    

Online uddannelse:
Du får adgang til ca. 8 timers undervisning, hertil øvelser og refleksion svarende til 3-5 kursusdage.

Forudsætninger:
Kendskab til grundlæggende psykiatrisk diagnostik og psykopatologi

Pris:
3.495 kr. + moms

Har du problemer med login eller andet, finder du vores FAQ her. Du er også atid velkommen til at kontakte os på: kurser@kctraumer.dk