OM OS

Kompetencecenter for Traumer arbejder for at udbrede viden om traumer og traumereaktioner og afhjælpe følgerne af traumatisering.
Det gør vi ved at:

• Klæde organisationer og samfundet på til at arbejde traumebevidst og forebygge traumatisering og retraumatisering
• Uddanne traumebehandlere
• Hjælpe personer med traumereaktioner og deres pårørende med udredning og behandling i Traumeklinikken

Udover at være en psykiatrisk klinik specialiseret i traumebehandling, er Kompetencecenter for Traumer en kursusvirksomhed med speciale i Traumebevidst tilgang (TBT) og arbejdet med at udrede og behandle traumereaktioner. Vores undervisere har mange års erfaring med velafprøvede TBT-undervisningsforløb. Forløbene har bl.a. med succes været anvendt i praksis i sundhedsvæsenet, hvor det har kunnet danne grundlag for implementering af TBT i organisationen. Kompetencecentrets medarbejdere har tillige bidraget til udvikling af nationale anbefalinger på området med bl.a. Socialstyrelsen og Regionspsykiatrien.

Vores undervisere

På alle vores kurser og uddannelsesforløb kommer du i fagligt kompetent selskab. Cæcilie Böck Buhmann underviser på alle online kursus- og uddannelsesforløb. På TBT-kurser i din organisation vil du møde flere af vores undervisere. Læs mere om dem nedenfor:

Cæcilie Böck Buhmann er uddannet speciallæge i psykiatri og grundlægger af Kompetencecenter for Traumer. Cæcilie har bidraget aktivt til forskning om psykiske traumer og deres behandling i mere end 15 år. Hun er af de første, der har arbejdet med TBT i Danmark, og har været medlem af regionernes “Nationale TBT Center” siden dets opstart i 2019. Siden har hun været med i Social-styrelsens ekspertgruppe om TBT og har bidraget til materiale udgivet i deres regi. Cæcilie har mange års erfaring som underviser både i regionspsykiatrien såvel som i private organisationer og tilbud, og har som leder arbejdet med at implementere traumebevidst tilgang (TBT) i praksis.

Sofie Stender er uddannet cand.psych. og har over 20 års erfaring som klinisk psykolog i at arbejde med mennesker med psykiske lidelser, traumer og psykosociale komplekse problem-stillinger. Foruden en bred og alsidig
praksiserfaring har Sofie gennem sit virke stået for gruppeterapi, psykoedukation og undervisning til
patienter, pårørende og tværfagligt personale og har således opnået solid erfaring med at formidle viden om psykiske tilstande og behandling. Desuden har Sofie erfaring med at facilitere refleksionsprocesser i gruppeterapeutiske sammenhænge og i
supervision til tværfagligt personale.

Lotte Gad Dragsted er autoriseret psykolog. Hun har varetaget undervisning af tværfagligt personale og
yngre læger i psykiatrien samt praktiserende læger. Undervisningen har omhandlet traumer,
stabiliserende traumebehandling, angst, borderlinebehandling og patientkontakt.  Lotte har, gennem de sidste ti års arbejde på psykoterapeutiske klinikker og
gennem kurser, supervision og praksiserfaring, fået et solidt kendskab til udredning og behandling
af patienter med traumerelaterede lidelser.

Kaja Muldbjerg Kruse er sygeplejerske og psykoterapeut. Hun har lang og solid erfaring med at møde mennesker i psykiatrien med psykoterapeutisk behandling. Kaja har, i sit kliniske arbejdet, primært beskæftiget sig med behandling af traumespecifikke lidelser, senfølger efter seksuelle overgreb og personlighedsforstyrrelser. Hun har ledelseserfaring fra psykiatrien og bred erfaring med formidling til både patientgrupper, pårørende og behandlere, både i psykiatrien og i forskellige interesseorganisationer i kraft af sin foredragsvirksomhed.

Jacob Hvidhjelm er uddannet psykiatrisk sygeplejerske og er en af pionererne bag det “Nationale TBT Center” i regionspsykiatrien. Han har forsket i erfaringer med TBT fra udlandet, og har stor erfaring med undervisning om TBT og de metoder der anvendes i Kompetencecenter for Traumers kurser.

Claus Østergaard

Adm. Direktør og medejer

mail: claus@kctraumer.dk

Cæcilie Böck Buhmann

Speciallæge i psykiatri og medejer

mail: caecilie@kctraumer.dk