Online uddannelse: Traumefokuseret KAT

Kursusformat

Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi er en af de terapiformer, til behandling af PTSD, som der er mest evidens for effekten af. Ifølge gældende internationale retningslinjer, bør PTSD-behandling indeholde eksponering for traumerne. Det kræver øvelse, men uddannelsen giver dig værktøjerne hertil. Uddannelsen bygger på metoder og modeller udviklet af Clark & Ehlers, der er nogle af de førende inden for feltet. Traumeklinikkens uddannelse bygger på en dansk manual udviklet af Nicole Rosenberg, Cæcilie Buhmann, Mikkel Arendt m.fl. på basis af Clark & Ehlers beskrivelser. Denne anvendes bl.a. i behandlingen af PTSD i den offentlige sygehusbehandling.

Manualen er udviklet til 18 individuelle sessioner eller 25 sessioner kombineret gruppe- og individuel terapi. Behandlingen er fleksibelt tilrettelagt i moduler, og metoderne vælges til eller fra alt efter klientens behov. I behandlingen indgår traumeeksponering for at forebygge genoplevelser, in vivo eksponering til undgåelsesadfærd og metoder til at dæmpe alarmberedskab og dissociation. På første kursusmodul gennemgås psykopatologien ved traumereaktioner samt komorbiditet med anden psykisk sygdom tillige.
På kurset forudsættes basale principper inden for kognitiv adfærdsterapi kendt.

Uddannelsen ”Traumefokuseret Kognitiv Adfærdsterapi” vil give deltageren kompetencerne til at gennemføre psykoterapi for PTSD.

Cæcilie Buhmann

Selvstudie

Du får adgang til teori (ca. 8 timer) samt øvelser og refleksion svarende til 3-5 kursusdage.
Manual, øvelser og spørgsmål ligger under “Materials“ for hvert enkelt modul.

Alle deltagere til kurset betaler for adgang og modtager eget password. Traumeklinikken kobler dig med en øvemakker, men er I to det gerne vil studere sammen, melder I jer begge til kurset og giver klinikken besked om, at I vil kobles sammen. Kan I mødes fysisk, er det altid en god ide.

I har adgang til samtlige moduler i 5 måneder, medmindre andet er aftalt. I aftaler selv tidspunkter at øve på. Vi anbefaler 3-4 timer pr. modul og I arrangerer selv mødeplatform. Har I problemer med dette, kan Traumeklinikken give jer adgang til en mødeplatform, men i så fald skal tidspunkterne kommunikeres i god tid til klinikken. 

Opstår der spørgsmål når I øver, som I ikke selv kan afklare vha video, manual og anbefalet litteratur, kan I skrive en mail til info@traumeklinikken.dk. Vi vil da forsøge at svare skriftligt indenfor en uge. 
 
Der kan gives kursusbevis for adgang til kurset og dets indhold, men da vi ikke ved hvilke dele I har øvet, og ikke har indblik i jeres opnåede viden, må vi tage forbehold for, at det har været et selvstudie.
 
  • Pris:  3.495 kr. for Grundmodul og Modul 1-2-3   
  • Tilmelding og betaling: Løbende tilmelding
  • Yderligere spørgsmålkurser@traumeklinikken.dk eller tlf. 52119412

Tilkøb

Opbygningen af PTSD uddannelsen

De kliniske moduler
Modul 1-3 består af nogle timers video til selvstudie, en række spørgsmål, cases og online øvetid, hvor konkrete metoder øves med andre deltagere.

De kliniske moduler skal ikke nødvendigvis tages i en bestemt rækkefølge. Det betyder, at man kan påbegynde kurset løbende, så længe man har taget grundmodulet først.

Grundmodulet
Dette modul består af videomateriale samt spørgsmål.

Grundmodulet består dels af en introduktion til psykopatologien ved PTSD og dissociation, dels introduktion til assesment af PTSD og endelig en overordnet introduktion til terapimanualen.

Grundmodulet:

Psykopatologi, assessment og introduktion til manualen.

Dette modul SKAL tages før man påbegynder modulerne.

4 videoer på i alt 2 1/2 time.

De kliniske moduler

Modul 1: Metoder til højt alarmberedskab, dissociation og triggere. Undgåelse og in vivo eksponering.
4 videoer på i alt 2 timer. 

Modul 2: Traumeeksponering.
3 videoer på i alt 2 1/2 time.

Modul 3: Omstrukturering, skam, skyld, vrede og opsamling.
1 video på ca. 1 1/2 time.

Øvemakker

På selv studiet bliver man sat sammen med en øvemakker, som man laver øvelserne med. Enten online eller fysisk