Online TBT

1-dags kursus i traumebevidst tilgang (TBT)

Få en grundig introduktion til traumebevidst tilgang.

Kurset består af en kort introduktion til forekomsten af traumer og PTSD i befolkningen, samt viden om traumereaktioner med fokus på PTSD. Dernæst en indføring i principperne bag traumebevidst tilgang, og forslag til konkrete interventioner med patient/borger, så du kan bruge disse metoder direkte i egen praksis.

Indhold:
Afsæt en hel kursusdag for fuld udbytte af kurset. Der er ca. 3 timers undervisning af Cæcilie Buhmann, men også flere cases, spørgsmål og øvelser som skal drøftes og afprøves.

Alle slides og øvelser kan downloades før eller efter kurset.

Vi anbefaler:
Det giver størst udbytte af kurset, hvis du har mulighed for at drøfte cases og øve metoder med en kollega. Vi anbefaler derfor at I tilmelder jer parvis eller som organisation. Alternativt kan Traumeklinikken være behjælpelig med at finde sparringspartner.

Målgruppe:
Alle fagprofessionelle med direkte borgerkontakt

Pris:
996 kr. + moms

Hvis I henvender jer som organisation og ønsker at købe mange licenser kontakt kurser@traumeklinikken.dk for tilbud

Klip fra “Traumebevidst tilgang 1-dags kursus”