Online PTSD og traumereaktioner

PTSD og traumereaktioner 1-dags online kursus

Få grundig viden om de mest almindelige traumereaktioner, herunder PTSD og tilpasningsreaktion, og bliv klogere på den nyeste viden om kompleks PTSD og dissociation.

Kurset sætter dig i stand til at identificere en række traumereaktioner og vil tillige give dig et skarpt øje for diagnostikken på en måde, der kan indføres direkte i klinisk praksis. Der vil være hovedfokus på PTSD, men tillige grundig introduktion til komplekse traumereaktioner som kompleks PTSD og varig personlighedsændring efter katastrofeoplevelse. Kurset indeholder en overordnet introduktion til evidens-baserede behandlingsmuligheder.

Forudsætninger:
Kendskab til grundlæggende psykiatrisk diagnostik og psykopatologi.

Indhold:
En hel kursusdag bestående af  ca. 3 timers undervisning af Cæcilie Buhmann med indlagte cases og reflektionsøvelser til illustration af det faglige stof. Øvelser og PowerPoint slides kan downloades efterfølgende.

Vi anbefaler:
For at få mest ud af kurset, er den en god ide hvis du har en kollega at drøfte stoffet med. Tager du kurset alene, har du mulighed for at blive ”parret” med en anden sundhedsfaglig gennem Traumeklinikken.

Forudsætninger:
Kendskab til grundlæggende psykiatrisk diagnostik og psykopatologi

Pris:
996 kr. + moms