Nyttig viden

Virtuel forelæsning: “Traumer i psykiatrien"

Gratis virtuel forelæsning kan ses her

Hvorfor fokus på traumer i psykiatrien og hvordan kan man arbejde traumebevidst med dem af Overlæge, Ph.d. Cæcilie Buhmann, Psykiatrien VEST i Slagelse & psykolog, ph.d. Sofie Folke, Forsvarets Veterancenter

Behovet for traumebevidsthed i psykiatrien fra et brugerperspektiv af Helle Cleo Borrowman, Landsforeningen Spor – Brugerforening for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen

Erfaringer med implementering af TBT på intensivt sengeafsnit i Slagelse af Afdelingssygeplejerske Anette Bramming-Hansen og specialsygeplejerske Isabell Malm Junker

Erfaringer med implementering af TBT i psykiatrien i Region Syddanmark af Mathilda Randris Andersen, Kvalitetskonsulent, Psykiatrien i Region Syddanmark

Det nationale arbejde med at implementere TBT i psykiatrien af Sygeplejerske, Ph.d. Jesper Bak, Sygeplejerske, Ph.d. Jacob Hvidhjelm og Sygeplejerske, Ph.d. Lene Lauge Berring initiativtagere til det Nationale TBT Center

Podcast: "Den traumebevidste tilgang"

Fagpersoner kan opleve berøringsangst og tvivl i arbejdet med borgere med senfølger. Socialstyrelsens podcasts dykker ned i nogle af de problemstillinger, som kan være på spil, når fagpersoner møder voksne med senfølger.

Arbejd traumebevidst med socialt udsatte

Det kan være afgørende for udsatte voksnes udbytte af sociale indsatser, at sociale tilbud forholder sig til sammenhængen mellem borgernes traumer og deres adfærd. En ny rapport præsenterer viden om, hvordan sociale tilbud kan arbejde traumebevidst ved bl.a. at understøtte tillid, tryghed og empowerment i mødet med borgeren.

VIVE´s rapport om TBT indsatser

VIVE – det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd – har udarbejdet en prototype med anbefalinger til at styrke sociale indsatser og tilbud til voksne, som er udsatte. “De fleste voksne, som er socialt udsatte, har været udsat for traumer. På forskellig vis og i forskellige grader har de også sociale problemstillinger, lever i udsatte sociale positioner og har psykiske vanskeligheder. Alt dette gør dem sårbare over for nye traumer og retraumatisering.”

Det nationale TBT-center er et formelt netværkssamarbejde mellem brugere/patienter, pårørende, ledelser, klinisk personale og forskere i den danske psykiatri på regionalt niveau.

Netværket har udarbejdet en fælles national beskrivelse af den traume-bedste tilgang i en psykiatrisk praksis, som Cæcilie Buhmann fra Kompetencecenter for Traumer bl.a. har bidraget til. Læs hele dokumentet herunder.

Intro video om TBT: 

Senfølger af seksuelle overgreb

Landsforeningen SPOR arbejder med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Senfølger viser sig som et bredt spekter af fysiske, psykiske, sociale og følelsesmæssige reaktioner.

Se Landsforeningen SPOR´s video om senfølger af seksuelle overgreb i barndommen/eller ungdommen her

Hvorfor ikke møde alle som om, de har et traume?

Op imod halvdelen af den danske befolkning har været udsat hændelser, der er så voldsomme, at de kan udløse traumereaktioner Med en traumebevidst tilgang kan blandt andet psykologer, læger og socialrådgivere blive bedre til at møde de traumatiserede.

Det er ikke kun i psykiatrien, at det er en god idé at gå mere traumebevidst til værks, fortæller Cecilie Böck Buhmann.

”Det er det alle steder i samfundet, hvor man arbejder med potentielt traumatiserede. Det kan være i kommunernes arbejde med langtidssygemeldte, skoler i belastede områder, i asylcentre eller i fængsler. Men det er det også hos den praktiserende læge eller hos ergoterapeuten. Vi ved, at traumer er udbredte, så man kan godt antage, at en stor del af de borgere, man møder, er traumatiserede,” siger Cæcilie Böck Buhmann.

Illustration: Iveta Vaicule